Eget företag

Inkomstförsäkringen gäller även dig som har ett eget företag.