Försäkrad inkomst

Inkomsten som du bör försäkra är fast inkomst, rörlig del, förmåner som beskattas samt bonusar som är prestationsbaserade.