Överhoppningsbar tid

För att vara ersättningsberättigad från inkomstförsäkringen måste du under en ramtid på 18 månader innan arbetslöshetens inträde ha förvärvsarbetat 80 timmar per månad i tolv månader. Ramtiden kan förlängas om du varit sjuk, vårdat barn som inte har fyllt 2 år eller haft föräldrapenning. Studier kan förlänga ramtiden för den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 juli 2017.