Tilläggsförsäkringar

Du kan komplettera den gemensamma inkomstförsäkringen med frivilliga tilläggsförsäkringar.

Tilläggsförsäkring tid ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar utöver de 120 ersättningsdagar som du har i den gemensamma försäkringen via ditt förbund.

Läs mer om Tilläggsförsäkring tid.

Tilläggsförsäkring lön höjer taket i den gemensamma försäkringen med upp till 
60 000 kronor per månad.

Läs mer om Tilläggsförsäkring lön.