Tilläggsförsäkring lön

Med Tilläggsförsäkring lön kan du utöka det skydd som du har via din gemensamma inkomstförsäkring med upp till 60 000 kronor per månad. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 140 000 kronor brutto.

Du kan teckna Tilläggsförsäkring lön till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem i förbundet, omfattas av förbundets gemensamma inkomstförsäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa.

För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning. Försäkringen utbetalas samtidigt som den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 120 ersättningsdagar. 

Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet.