Tilläggsförsäkring tid

Du kan teckna Tilläggsförsäkring tid till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem i förbundet, omfattas av förbundets gemensamma inkomstförsäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa.

För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning. Försäkringen har ingen karenstid utan utbetalas direkt efter den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 180 dagar.

Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet.

Tilläggsförsäkring tid har ett tak på 80 000 kronor. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 80 000 kronor brutto. Från dag 201 kan man som mest få 70 procent av 80 000 kronor brutto.