Kontakt

Har du några frågor om DIKs inkomstförsäkring är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

DIKs inkomstförsäkring
Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16

Tel: 0770-78 20 50
E-post: kundservice@inkomstforsakring.com

Akademikernas Inkomstförsäkring
Folksam ömsesidig sakförsäkring
106 60 STOCKHOLM

DIK
Tel: 08-480 040 00
info@dik.se 

Akademikernas a-kassa

För att omfattas av DIKs inkomstförsäkring måste du vara med i Akademikernas a-kassa som betalar ut a-kassa.
Ansökningshandlingar finner du på www.dik.se under medlem.