Ditt försäkringsbehov

En del anställda har via sitt kollektivavtal ett omställningsavtal som ger ersättning vid arbetslöshet utöver a-kassa. Om du har rätt till ersättning eller inte, beror bl a på din ålder, din anställningstid och orsaken till anställningens upphörande.

Eventuell ersättning från omställningsavtal kommer att samordnas med ersättningen från inkomstförsäkringen så att den totala ersättningen överensstämmer med svensk lagstiftning. Här hittar du information om de vanligaste omställningsavtalen:

Privat sektor; www.trr.se

Statlig sektor; www.tsn.se

Kommun och region; www.omstallningsfonden.se