Klagomålshantering   

Akademikernas Inkomstförsäkring strävar efter att kontinuerligt förbättra de produkter och tjänster som erbjuds. En viktig del i detta arbete är att ta del av klagomål som kunder framför. Läs mer på www.folksam.se/klagomal.