Har du en gemensam inkomstförsäkring via ditt förbund och vill ändra din inkomst i någon av våra tilläggsförsäkringar.

Klicka på denna länk för att ändra inkomsten i din tilläggsförsäkring

 

Saco Inkomstförsäkring

Saco Inkomstförsäkring kan tecknas av dig som är medlem i;
Kyrkans Akademikerförbund,
Lärarnas Riksförbund, 
Officersförbundet, 
Sveriges Reservofficersförbund, 
Skolledarna, 
Sveriges Tandläkarförbund, 
Sveriges Sjöbefälsförening,

Har du tecknat en Saco Inkomstförsäkring, så ska du ändra din inkomst här nedan.
Ändringen gäller från innevarande månad.
Observera även att det är ditt kundnummer för försäkringen vi behöver och inte ditt medlemsnummer i förbundet!

  • *
  • *
  • *