Kontakt

Har du några frågor om Saco Inkomstförsäkring är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16
Tel: 0770-78 20 50
E-post: kundservice@inkomstforsakring.com

Akademikernas Inkomstförsäkring
Folksam ömsesidig sakförsäkring
106 60 STOCKHOLM