Läkarförbundets inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Läkarförbundet en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

 

Ersättningen visas som bruttobelopp.
Utbetald ersättning är skattefri men ett schablonavdrag görs enligt skattetabell 30 kolumn 5.

 

Räkna ut vad du får!

 

* kr/mån