Privat sektor

Kollektivavtalet gäller för anställda på företag som är anslutna till Trygghetsrådet. Du kan få avgångsersättning om du;

  • har en fast anställning (tillsvidareanställd)
  • har varit anställd i 5 sammanhängande år hos den arbetsgivare som säger upp dig
  • har fyllt 40 år
  • har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

Om du uppfyller kraven får du tillsammans med a-kassa 70 procent av din tidigare lön under de 6 första ersättningsmånaderna och därefter ca 50 procent. Ersättningstiden varierar och är olika lång för olika åldersgrupper.

Ersättningstid
Om du är uppsagd från och med den 21 januari 2005 så betalas AGE ut för längst;

6 månader om du sista anställningsdagen är 40- 44 år
12 månader om du sista anställningsdagen är 45- 59 år
18 månader om du sista anställningsdagen är 60- 64 år