Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet.

Utöka med

Total försäkrad inkomst

Månadspremie

20 000 kronor 120 000 kronor 70 kronor
30 000 kronor 130 000 kronor 90 kronor
40 000 kronor 140 000 kronor 115 kronor
50 000 kronor 150 000 kronor 135 kronor
60 000 kronor 160 000 kronor 155 kronor

 

Ändra försäkrad inkomst i
Tilläggsförsäkring lön

För att ändra din inkomst behöver du ditt kundnummer som du hittar på ditt försäkringsbrev. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig, Akademikernas Inkomstförsäkring E-post: kundservice@inkomstforsakring.com Tel: 0770-78 20 50.

  • *
  • *
  • *