Saco Folksam Försäkrings AB har blivit Folksam

Den 10 september beslutade en extra bolagsstämma i Saco Folksam Försäkrings AB att godkänna en överlåtelse av försäkringsbeståndet till bolagets moderbolag, Folksam Sak.

Finansinspektionen lämnade sitt godkännande i december 2020 och överlåtelsen verkställdes den 4 januari 2021. Dina premier och försäkringsvillkor påverkas inte av överlåtelsen.

 

Höjt ersättningstak i a-kassan

Från och med den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021 får du mer från a-kassan och mindre från inkomstförsäkringen p g a höjt inkomsttak i a-kassan. A-kassans tak höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor de första 100 dagarna. Detta innebär att du som har en a-kassegrundande inkomst som understiger 33 000 kronor inte kommer att få någon ersättning från inkomstförsäkringen under de första 100 dagarna som arbetslös. Ändringen gäller från och med ersättningsvecka 16. A-kassans tak höjs från 20 900 kronor till 27 500 kronor från dag 101 och från 23 885 kronor till 31 428 kronor från dag 201. Ändringen gäller från och med ersättningsvecka 27.

 

Borttag av karensdagar

Från och med den 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021 tas karensdagarna tillfälligt bort. Om det berör dig så kommer din ersättning från inkomstförsäkringen automatiskt att justeras utifrån a-kassans utbetalningar.

 

Ingen a-kassa eller inkomstförsäkring om man får sänkt arbetstid på grund av Coronavirus

Ersättningen från inkomstförsäkringen utbetalas som en kompletterande ersättning till arbetslöshetsersättningen som utbetalas från Akademikernas a-kassa. Eftersom ingen ersättning från a-kassan utbetalas vid korttidspermittering kan inte heller någon ersättning från inkomstförsäkringen utbetalas. 

Ersättningen från inkomstförsäkringen baseras på den inkomst som a-kassan beslutar vid arbetslöshet. Om man blir arbetslös efter korttidspermittering kan a-kassan och inkomstförsäkringen baseras på den lön man haft innan sänkningen. För mer information se www.akademikernasakassa.se/nyheter/2020/mars/ingen-a-kassa-om-man-far-sankt-arbetstid-pa-grund-av-coronavirus