Inkomstförsäkringen

Om Arkitekternas inkomstförsäkring

  • För att omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Vid ansökningstillfället måste du vara aktiv medlem i Sveriges Arkitekter. Passiva medlemmar omfattas inte av försäkringen. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Sveriges Arkitekter i 12 månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet. 

Vilka omfattas

  • Yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter som också är medlemmar i Akademikernas a-kassa omfattas obligatoriskt av inkomstförsäkringen fram till månadsskiftet före den månad medlemmen fyller 65 år.
  • Studentmedlemmar måste ha övergått till yrkesverksamt medlemskap minst sex månader före arbetslöshetens inträde för att omfattas av försäkringen, men får räkna med sin tid som studentmedlem för att uppfylla kravet på tolv månaders medlemskap i förbundet.
  • Den som varit passiv medlem måste ha övergått till aktivt medlemskap senast tolv månader före arbetslöshetens inträde.
  • Utlandsmedlem jämställs med yrkesverksam medlem.

 Ersättningen

  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från Arkitekternas inkomstförsäkring.
  • Arkitekternas inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 100 000 kronor/månad brutto.
  • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som hos Akademikernas a-kassa.
  • Ersättning betalas ut i 120 dagar.
  • Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Om du önskar att teckna någon av våra tilläggsförsäkringar så kan du läsa mer här