Inkomstförsäkring

Aktivitetsstöd   

Regler

Du som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan vid arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning kan få ersättning från inkomstförsäkringen under förutsättning att du uppfyller de allmänna villkoren. Förutsättningen är att du deltar i arbetsmarknadsutbildning, §11 eller arbetspraktik, §14 enligt  Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Möjlighet att få ersättning vid aktivitetsstöd finns endast i ditt förbunds gemensamma inkomstförsäkring och inte Tilläggsförsäkringen.

Praktiskt

Detta behöver du skicka in till oss för att ansöka om ersättning vid aktivitetsstöd för arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik:

  • Ansökan om ersättning (om du inte redan skickat in den tidigare), du hittar blanketten under rubriken ”Ansökan om ersättning”. 
  • Kopia på beslut/anvisning från Arbetsförmedlingen.
  • Kopia på utbetalning av aktivitetsstöd från Försäkringskassan.