Inkomstförsäkring

Vem omfattas av försäkringen?

Yrkesverksam medlem

Du måste vara medlem i Sveriges Ingenjörer sedan minst 12 månader och medlem i Akademikernas a-kassa. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Fast anställning krävs ej men du måste ha arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna för att få ersättning. Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Student

Även du som är studerandemedlem omfattas av Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring eftersom tiden som studerandemedlem räknas in i kvalifikationstiden på 12 månader. Under kvalifikationstiden ska man ha varit medlem i förbundet för att ersättning ska kunna utbetalas vid arbetslöshet. För att du ska vara berättigad till ersättning krävs att du registrerat dig som yrkesverksam medlem hos Sveriges Ingenjörer.

Chef

Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring gäller även för dig som är chef eller VD.

Egen Företagare

Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring gör ingen skillnad på företagare och anställda.

Utlandsmedlem

Arbete som utförs utomlands kan i vissa fall jämställas med arbete i Sverige, om det godkänns av Akademikernas a-kassa.

Läs mer på www.aea.se Logga in och läs mer om vårt utlandsmedlemskap och Sveriges Ingenjörers Utlandsfond. www.sverigesingenjorer.se