Aktivitetsstöd   

Regler
Du som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan vid arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning kan få ersättning från inkomstförsäkringen under förutsättning att du uppfyller de allmänna villkoren. Förutsättningen är att du deltar i arbetsmarknadsutbildning, §11 eller arbetspraktik, §14 enligt  Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Möjlighet att få ersättning vid aktivitetsstöd finns endast i ditt förbunds gemensamma inkomstförsäkring och inte Tilläggsförsäkringen.

Praktiskt
Detta behöver du skicka in till oss för att ansöka om ersättning vid aktivitetsstöd för arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik:

1. Ansökan om ersättning (om du inte redan skickat in den tidigare), du hittar blanketten under rubriken ”Ansökan om ersättning”.
2. Kopia på beslut/anvisning från Arbetsförmedlingen.
3. Kopia på utbetalning av aktivitetsstöd från Försäkringskassan.