Kommun och region

Omställningsfonden riktar sig till dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist – inom kommuner och region, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta.

För att få kompletterande omställningsersättning måste du uppfylla följande krav:

  • Uppsagd tidigast den 1 januari 2012.
  • Haft sammanhängande anställning hos samma arbetsgivare (minst 40 procent) sedan minst fem år.
  • Uppsagd p g a arbetsbrist från den senaste anställningen.

Inom en ramtid av 450 kalenderdagar efter det att anställningen upphört gäller denna rätt under längst 300 ersättningsdagar då du samtidigt får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nivå: 80 procent i 200 dagar och 70 procent i 100 dagar av din fasta kontanta lön tillsammans med a-kassan.

Fasta kontanta lön = endast månadslön, inga extra ersättningar/förmåner medräknas.

Omställningsfonden har inget inkomsttak och gäller till 65 år.

Mer info på www.omstallningsfonden.se