Privat sektor

Kollektivavtalet gäller för anställda på företag som är anslutna till Trygghetsrådet. Du kan få avgångsersättning om du;

• har en fast anställning (tillsvidareanställd)
• har varit anställd i 5 sammanhängande år hos den arbetsgivare som säger upp dig
• har fyllt 40 år
• har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

Om du uppfyller kraven får du tillsammans med a-kassa 70 procent av din tidigare lön under de 6 första ersättningsmånaderna och därefter ca 50 procent. Ersättningstiden varierar och är olika lång för olika åldersgrupper.

Ersättningstid
AGE betalas ut för längst;

6 månader om du sista anställningsdagen är 40- 44 år
12 månader om du sista anställningsdagen är 45- 59 år
18 månader om du sista anställningsdagen är 60- 64 år