Om inkomstförsäkringen

• För att omfattas av veterinärförbundets inkomstförsäkring måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som ordinarie medlem. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i 12 månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.
• Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från  inkomstförsäkringen.
• Inkomstförsäkringen ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 60 000 kronor/månad brutto.
• Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som hos a-kassan.
• Ersättning betalas ut i 120 a-kassedagar.
• Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Om du vill komplettera din försäkringen med en tilläggsförsäkring, klicka här.