Klagomålshantering

Akademikernas Inkomstförsäkring strävar efter att kontinuerligt förbättra de produkter och tjänster som erbjuds. En viktig del i detta arbete är att ta del av klagomål som kunder framför. I nedanstående dokument kan du läsa mer om vår klagomålshantering.