Nyhet 1 februari 2019

Från och med den 1 februari 2019 kan du som tjänar mer än 80 000 kronor teckna en ny individuell försäkring, Tilläggsförsäkring lön!

Försäkringen täcker inkomster upp till 60 000 kr över taket i Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring. Det innebär att du kan få som mest 140 000 kronor per månad i 120 dagar.

Försäkringen har i vanliga fall 18 månaders kvalifikationstid, men om försäkringen tecknas under perioden 1 februari – 30 april 2019 gäller den utan kvalifikationstid.