Kontakt

Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring
Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16

Tel: 0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com

Saco Folksam Försäkrings AB
106 60 STOCKHOLM

För kontakt med Tjänstetandläkarna, kontakta medlemsservice
Tel: 08-54 51 59 80
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Akademikernas a-kassa
För att omfattas av Tjänstetandläkarnas Inkomstförsäkring måste du vara med i Akademikernas a-kassa som betalar ut a-kassa. 
Gå in på www.aea.se.